Verdidokument av 8. april 2016

Verdidokument for Sammen for byen

Vedtatt i årsmøte 8. april 2016

 

Visjon: Enhet og samhandling

Vår lengsel er å se Jesu ord omsatt til felles handling i vår by:

”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg," Joh. 17:21

For oss betyr dette at Sammen for byen skal være en pådriver med å:

 • arbeide for enhet i Jesus Kristus
 • utfordre til felleskap og enhet mellom mennesker, menigheter og grupper
 • satse på kristen samhandling i ord og gjerning

 

Fundament

 • Bibelen, Guds ord
 • Den apostoliske trosbekjennelsen
 • Lausanne-bevegelsens tre grunnlagsdokumenter: Lausanne-pakten (1974), Manila-manifestet (1989) og Cape Town-erklæringen (2010)
 • Aktivt og byggende fellesskap
 • Gjensidig respekt
 • Samfunnsengasjement

 

Verdier

 • Tjenende lederskap
 • Den lokale menighet og gruppes suverenitet
 • Frihet for de enkelte menigheters og gruppers engasjement i fellesskapet
 • Rom for engasjement og frivillig innsats

 

Mål

 • Invitere mennesker til fellesskap med Jesus Kristus
 • Dele Guds kjærlighet med byen (diakoni)
 • Fremme kristne verdier og oppfordre til bønn
 • Tilrettelegge for kreativitet og nyskapning
 • Samle og forløse ressurser
 • Være en plattform for dialog og samarbeid mellom menigheter og lokalsamfunn

 

Gyldig medlemskap i Sammen for byen forutsetter:


1) Underskrivelse av dette Verdidokumentet.
2) Innbetaling av årlig kontingent. Pr. 12. april 2018 er årlig kontingent satt til kr. 350,-.

Under denne saken finner du pdf av verdidokumentet med en bekreftelse som kan undertegnes. Skriv ut denne pdf og returner til oss. Pdf'en inneholder også informasjon om hvordan kontingenten kan betales.