Nettverksamlinger

Sammen for byen er et nettverk, og sentralt i nettverket står nettverkssamlingene! Et av hovedfokusene er å stå sammen for byens vel.

På nettverkssamlingene kommer vi sammen på tvers av menighetstilhørighet og arbeidsområde, og fokuserer på fellesskapsbygging utfra Jesu egne ord:

"Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg." (Joh. 17:21)

Sammen for byen (SFB) er et nettverk for prester, pastorer og lederen i byens kristen menigheter og foreninger. SFB samles en fredag i måneden til frokost og fellesskap. En trivelig og oppbyggende prat over en god frokost, etterfulgt av inspirasjon og utfordringer fra en utvalgt person angående dagsaktuelle temaer for kristne ledere. Den siste timen av samlingen brukes i mindre grupper, til samtale og forbønn. Samlingene ledes hovedsakelig av SFBs nestleder, Rune Tobiassen (pastor Østsida Frikirke), som igjen utfordrer andre aktuelle personer til å dele, ha innlegg eller fortelle fra egen virksomhet eller annet som skjer/ har skjedd.

Tilbakemeldingene fra de som er med på nettverkssamlingene er nesten udelt positive. Det å ha en arena for å bygge relasjoner på tvers av menighets- og organisasjonsgrensene er en stor styrke. Her utveksler vi erfaringer og styrker, og støtter hverandre på mer utfordrende områder. Fordommer mot hverandre blir brutt ned idet vi tilber vår felles Skaper og Herre, og velsignelse og gjensidig oppbyggelse finner sted.

Vi er ikke alle like, og har ingen planer om å bli det. Men vi trenger hverandre! Målet med Sammen for byen er å finne de områdene hvor vi trenger hverandre og gjensidig har glede og vekst av fellesskapet.

Ønsker du å delta i nettverket vennligst ta kontakt! Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.