Kristne friskoler?

Oasen-skolene inviterer til åpent folkemøte med tema: Hvorfor kristne friskoler på Sørlandet?

Søndag 12. februar i Q42

Oasen-skolene inviterer til åpent folkemøte med tema: Hvorfor kristne friskoler på Sørlandet?

Hva møter de unge i det offentlige rom?

Trenger dagens unge kristne verdier?

 

”Hvis ikke du og jeg løfter opp behovet for kristen utdanning, nødvendigheten av at våre barn og unge utifra et kristen perspektiv formes, utdannes, trenes, læres og forberedes til voksenlivet innenfor rammene av den kristen kulturarven, hvem skal da gjøre det?” - Hans Gabre

 

Hans Gabre er en attraktiv og spennende foredragsholder innen feltet utdanning og kristne friskoler. Han har vært svært sentral i utviklingen av grunnskole og gymnasium ved Livets Ord, Uppsala Sverige.

Anders Tyvand er medlem i Utdannings- og forskningskomiteen og ser et behov for mangfold i skolesektoren. Som Stortingspolitiker for KrF jobber han spesielt inn mot skolesektoren.

Q42 er Filadelfia Kr.sand sitt lokale. Inngang fra Elvegata11a.